top of page

POLITIEKE COMMUNICATIE

François-Xavier Remion was communicatieraadgever van Charles-Ferdinand Nothomb toen deze voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers was (1988 tot 1991).

 

Hij verzorgde tevens de pr van Benoît Cerexhe, Brussels minister van Economie en Werkgelegenheid (2004 – 2013). In die hoedanigheid droeg hij actief bij aan de organisatie van de Europese Raad voor Onderzoek in juli 2010 en van andere evenementen in het kader van het Belgische voorzitterschap.

Hij leidde een dertigtal verkiezingscampagnes op het gemeentelijke, regionale, federale en Europese niveau in goede banen voor politici die inmiddels burgemeester, deelstaatparlementslid, federaal volksvertegenwoordiger of senator zijn geworden, en waarvan er twee later tot minister zijn benoemd.

 

bottom of page